Cuộc sống của thần đồng 9 tuổi sắp lấy bằng đại học

Thần đồng 9 tuổi Laurent Simons. Ảnh: NYTimes.
Thần đồng 9 tuổi Laurent Simons. Ảnh: NYTimes.
Thần đồng 9 tuổi Laurent Simons. Ảnh: NYTimes.
Lên top