Cuộc rút quân chưa từng có ở miền đông mở ra thời kỳ mới cho Ukraina?

OSCE giám sát việc rút quân của quân đội Ukraina. Ảnh: Reuters
OSCE giám sát việc rút quân của quân đội Ukraina. Ảnh: Reuters
OSCE giám sát việc rút quân của quân đội Ukraina. Ảnh: Reuters
Lên top