Cuộc khủng hoảng HIV bao trùm ở Pakistan nghi do tái sử dụng kim tiêm

Gần 700 người bị nhiễm HIV tại một huyện có dân số 330.000 người ở Pakistan trong vòng 2 tháng qua. Ảnh: CNN.
Gần 700 người bị nhiễm HIV tại một huyện có dân số 330.000 người ở Pakistan trong vòng 2 tháng qua. Ảnh: CNN.
Gần 700 người bị nhiễm HIV tại một huyện có dân số 330.000 người ở Pakistan trong vòng 2 tháng qua. Ảnh: CNN.
Lên top