Cuộc không kích Syria giúp thế giới “mục sở thị” sự tụt hậu của vũ khí Mỹ?

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Tass.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Tass.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Tass.