Cuộc họp Biển Đông Trung Quốc - ASEAN đạt kết quả khả quan

Các đại biểu tham dự SOM ASEAN - Trung Quốc ngày 18.5. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Các đại biểu tham dự SOM ASEAN - Trung Quốc ngày 18.5. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Các đại biểu tham dự SOM ASEAN - Trung Quốc ngày 18.5. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Lên top