Cuộc gọi mới nhất của ông Trump để cứu vãn tình thế ở Pennsylvania

Tổng thống Mỹ Donald Trump tung mũ cho những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Avoca, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tung mũ cho những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Avoca, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tung mũ cho những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Avoca, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Lên top