Cuộc giải cứu quy mô lớn

Các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 thống nhất cùng nhau đưa ra gói tài chính 5.000 tỉ USD để chống dịch bệnh. Ảnh chụp màn hình
Các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 thống nhất cùng nhau đưa ra gói tài chính 5.000 tỉ USD để chống dịch bệnh. Ảnh chụp màn hình
Các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 thống nhất cùng nhau đưa ra gói tài chính 5.000 tỉ USD để chống dịch bệnh. Ảnh chụp màn hình
Lên top