Cuộc đua quyết tử của gia tộc Thaksin cho bầu cử Thái Lan 2019

Ảnh lịch anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra - những người vẫn nhận được sự ủng hộ của dân nghèo Thái Lan. Ảnh: Reuters
Ảnh lịch anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra - những người vẫn nhận được sự ủng hộ của dân nghèo Thái Lan. Ảnh: Reuters
Ảnh lịch anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra - những người vẫn nhận được sự ủng hộ của dân nghèo Thái Lan. Ảnh: Reuters
Lên top