Cuộc đua phát triển vaccine COVID-19 của các công ty công nghệ sinh học

Hi vọng vaccine COVID-19 đang đặt vào 3 công ty công nghệ lớn. Ảnh: CNBC.
Hi vọng vaccine COVID-19 đang đặt vào 3 công ty công nghệ lớn. Ảnh: CNBC.
Hi vọng vaccine COVID-19 đang đặt vào 3 công ty công nghệ lớn. Ảnh: CNBC.
Lên top