Cuộc đua không gian giữa Mỹ và Trung Quốc bất ngờ nóng lên

Minh họa bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA
Minh họa bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA
Minh họa bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA
Lên top