Cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Abe Shinzo chính thức khởi tranh

Một số ứng viên đã tuyên bố ra tranh cử vị trí của Thủ tướng Abe Shinzo (giữa), trong đó có Chủ tịch Hội đồng chính sách LDP
Fumio Kishida (trái) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba. Ảnh: Straits Times.
Một số ứng viên đã tuyên bố ra tranh cử vị trí của Thủ tướng Abe Shinzo (giữa), trong đó có Chủ tịch Hội đồng chính sách LDP Fumio Kishida (trái) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba. Ảnh: Straits Times.
Một số ứng viên đã tuyên bố ra tranh cử vị trí của Thủ tướng Abe Shinzo (giữa), trong đó có Chủ tịch Hội đồng chính sách LDP Fumio Kishida (trái) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba. Ảnh: Straits Times.
Lên top