Cuộc đua của giới khoa học tìm người dễ mắc COVID-19 nhất

Giới khoa học nghiên cứu nhóm máu và gene để tìm người dễ mắc COVID-19. Ảnh: AP
Giới khoa học nghiên cứu nhóm máu và gene để tìm người dễ mắc COVID-19. Ảnh: AP
Giới khoa học nghiên cứu nhóm máu và gene để tìm người dễ mắc COVID-19. Ảnh: AP
Lên top