Cuộc điện đàm lần chót của Thủ tướng Abe Shinzo với Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng của Nhà Trắng năm 2018. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng của Nhà Trắng năm 2018. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng của Nhà Trắng năm 2018. Ảnh: AFP.
Lên top