Cuộc đấu giữa quyền và lực

Australia và Facebook đạt được thoả thuận trong cuộc chiến phí tin tức. Ảnh: AFP
Australia và Facebook đạt được thoả thuận trong cuộc chiến phí tin tức. Ảnh: AFP
Australia và Facebook đạt được thoả thuận trong cuộc chiến phí tin tức. Ảnh: AFP
Lên top