Cuộc đại di cư về quê ăn Tết ở Trung Quốc vắng vẻ khác lạ

Hình ảnh tại nhà chờ ở một nhà ga của Trung Quốc, ngày 28.1.2021, ngày khởi động Xuân vận. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hình ảnh tại nhà chờ ở một nhà ga của Trung Quốc, ngày 28.1.2021, ngày khởi động Xuân vận. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hình ảnh tại nhà chờ ở một nhà ga của Trung Quốc, ngày 28.1.2021, ngày khởi động Xuân vận. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top