Cuộc chiến Việt Nam ám ảnh nhà văn Mỹ đoạt giải Pulitzer