Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt

Trung Quốc cho phép mua lại đậu nành của Mỹ. Ảnh: Reuters
Trung Quốc cho phép mua lại đậu nành của Mỹ. Ảnh: Reuters
Trung Quốc cho phép mua lại đậu nành của Mỹ. Ảnh: Reuters
Lên top