Cuộc chiến pháp lý 1 tỉ USD: Anh có trả vàng cho Venezuela qua UNDP?

Ngân hàng Anh nắm giữ 1 tỉ USD vàng của Venezuela. Ảnh: RT
Ngân hàng Anh nắm giữ 1 tỉ USD vàng của Venezuela. Ảnh: RT
Ngân hàng Anh nắm giữ 1 tỉ USD vàng của Venezuela. Ảnh: RT
Lên top