Cuộc chiến không hồi kết bên trong một bệnh viện ở Ấn Độ

Các nhân viên đang vận chuyển thi thể một bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Max Super Special, Ấn Độ, ngày 28.5. Ảnh: RT
Các nhân viên đang vận chuyển thi thể một bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Max Super Special, Ấn Độ, ngày 28.5. Ảnh: RT
Các nhân viên đang vận chuyển thi thể một bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Max Super Special, Ấn Độ, ngày 28.5. Ảnh: RT
Lên top