Cuộc chiến giành sự sống tại phòng chăm sóc tích cực trị COVID-19

Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong ICU tại bệnh viện San Raffaele ở Milan, Italia hôm 27.3. Ảnh: REUTERS/Flavio Lo Scalzo.
Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong ICU tại bệnh viện San Raffaele ở Milan, Italia hôm 27.3. Ảnh: REUTERS/Flavio Lo Scalzo.
Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong ICU tại bệnh viện San Raffaele ở Milan, Italia hôm 27.3. Ảnh: REUTERS/Flavio Lo Scalzo.
Lên top