Cuộc chiến chống tin giả: Báo chí chính thống có vai trò lớn

Một buổi tập huấn về kiểm chứng thông tin tại APAC Trusted Media Summit 2018. Ảnh: VÂN ANH
Một buổi tập huấn về kiểm chứng thông tin tại APAC Trusted Media Summit 2018. Ảnh: VÂN ANH
Một buổi tập huấn về kiểm chứng thông tin tại APAC Trusted Media Summit 2018. Ảnh: VÂN ANH