Cuộc bầu cử Mỹ 2020 quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ

Tới 77% cử tri Mỹ nhận định cuộc bầu cử Mỹ 2020 quan trọng hơn các cuộc bầu cử khác. Ảnh: Gallup.
Tới 77% cử tri Mỹ nhận định cuộc bầu cử Mỹ 2020 quan trọng hơn các cuộc bầu cử khác. Ảnh: Gallup.
Tới 77% cử tri Mỹ nhận định cuộc bầu cử Mỹ 2020 quan trọng hơn các cuộc bầu cử khác. Ảnh: Gallup.
Lên top