Cùng chung tổ tiên với loài linh trưởng, tại sao con người không có đuôi?

Một số loài khỉ vẫn giữ được đuôi trong khi con người và loài vượn thì không. Ảnh: Getty/AFP
Một số loài khỉ vẫn giữ được đuôi trong khi con người và loài vượn thì không. Ảnh: Getty/AFP
Một số loài khỉ vẫn giữ được đuôi trong khi con người và loài vượn thì không. Ảnh: Getty/AFP
Lên top