Cụm thiên hà hợp nhất khổng lồ trong vũ trụ sơ khai 

Cụm thiên hà SPT2349-56, một nhóm hàng chục thiên hà tương tác trong vũ trụ sơ khai. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Cụm thiên hà SPT2349-56, một nhóm hàng chục thiên hà tương tác trong vũ trụ sơ khai. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Cụm thiên hà SPT2349-56, một nhóm hàng chục thiên hà tương tác trong vũ trụ sơ khai. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top