Cuba tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

Vaccine Abdala của Cuba. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine Abdala của Cuba. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine Abdala của Cuba. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top