Cuba sẽ có ban lãnh đạo mới nhiệt huyết

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro trình bày báo cáo trước Đại hội VIII, ngày 16.4.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro trình bày báo cáo trước Đại hội VIII, ngày 16.4.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro trình bày báo cáo trước Đại hội VIII, ngày 16.4.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top