Cuba bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19

Cuba bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 từ ngày 24.8. Ảnh: AA
Cuba bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 từ ngày 24.8. Ảnh: AA
Cuba bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 từ ngày 24.8. Ảnh: AA
Lên top