Cửa hàng Nhật Bản đeo "huy hiệu kinh nguyệt" cho nhân viên nữ

Huy hiệu mang tên một nhân vật hoạt hình "Seiri Chan" - tạm dịch là "Thời kỳ thiếu nữ". Ảnh: Social Media.
Huy hiệu mang tên một nhân vật hoạt hình "Seiri Chan" - tạm dịch là "Thời kỳ thiếu nữ". Ảnh: Social Media.
Huy hiệu mang tên một nhân vật hoạt hình "Seiri Chan" - tạm dịch là "Thời kỳ thiếu nữ". Ảnh: Social Media.
Lên top