Cử tri Thái Lan bắt đầu cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm đảo chính

Khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24.3. Ảnh: AFP
Khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24.3. Ảnh: AFP
Khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24.3. Ảnh: AFP
Lên top