Cử tri hối thúc ông Trump không lùi bước khi cử tri đoàn bỏ phiếu

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Washington D.C ngày 12.12.2020. Ảnh: AFP
Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Washington D.C ngày 12.12.2020. Ảnh: AFP
Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Washington D.C ngày 12.12.2020. Ảnh: AFP
Lên top