Cử tri Georgia đi bầu cử Thượng viện Mỹ cao bất thường

Các cử tri Georgia đi bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tại điểm bầu cử hạt Gwinnett, ở Atlanta, Georgia, hôm 14.12. Ảnh: AFP.
Các cử tri Georgia đi bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tại điểm bầu cử hạt Gwinnett, ở Atlanta, Georgia, hôm 14.12. Ảnh: AFP.
Các cử tri Georgia đi bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tại điểm bầu cử hạt Gwinnett, ở Atlanta, Georgia, hôm 14.12. Ảnh: AFP.
Lên top