“Cú sốc khó chịu” và “sự thể hiện dễ chịu” của Donald Trump