Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

“Cú sốc khó chịu” và “sự thể hiện dễ chịu” của Donald Trump