Cụ ông trả lại sách cho thư viện sau khi mượn 53 năm

Ông Harry Krame (bên trái) và cán bộ thư viện trường Memorial hiện tại đang đứng chụp hình chung cùng cuốn sách "The Family Book Of Verse”.
Ông Harry Krame (bên trái) và cán bộ thư viện trường Memorial hiện tại đang đứng chụp hình chung cùng cuốn sách "The Family Book Of Verse”.
Ông Harry Krame (bên trái) và cán bộ thư viện trường Memorial hiện tại đang đứng chụp hình chung cùng cuốn sách "The Family Book Of Verse”.
Lên top