Cụ ông tiết lộ loại "thuốc bổ" giúp sống thọ nhất thế giới

Cụ ông Chitetsu Watanabe được trao danh hiệu người sống thọ lâu nhất vào ngày 12.2. Ảnh: EAP
Cụ ông Chitetsu Watanabe được trao danh hiệu người sống thọ lâu nhất vào ngày 12.2. Ảnh: EAP
Cụ ông Chitetsu Watanabe được trao danh hiệu người sống thọ lâu nhất vào ngày 12.2. Ảnh: EAP
Lên top