Cụ ông người Anh lập kỷ lục là người đàn ông sống thọ thế giới

Cụ Weighton lập kỷ lục là người đàn ông sống thọ nhấy thế giới ở tuổi 112. Ảnh: CNN
Cụ Weighton lập kỷ lục là người đàn ông sống thọ nhấy thế giới ở tuổi 112. Ảnh: CNN
Cụ Weighton lập kỷ lục là người đàn ông sống thọ nhấy thế giới ở tuổi 112. Ảnh: CNN
Lên top