Cụ ông đi xe đạp "chết oan" vì chim ác là tấn công

Chim ác là. Ảnh: Getty.
Chim ác là. Ảnh: Getty.
Chim ác là. Ảnh: Getty.
Lên top