Cụ ông 90 tuổi mang hồ sơ đi hàng trăm km đến Thượng Hải xin việc

Cụ ông 90 tuổi đi hàng trăm km để xin việc làm. Ảnh: SI.
Cụ ông 90 tuổi đi hàng trăm km để xin việc làm. Ảnh: SI.
Cụ ông 90 tuổi đi hàng trăm km để xin việc làm. Ảnh: SI.
Lên top