Cụ ông 61 tuổi dựng lều sống ven sông cứu người khỏi chết đuối

Ông Tang được tôn vinh là Người chở phà tốt nhất. Ảnh: CD.
Ông Tang được tôn vinh là Người chở phà tốt nhất. Ảnh: CD.
Ông Tang được tôn vinh là Người chở phà tốt nhất. Ảnh: CD.
Lên top