Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cú điện thoại làm tan băng quan hệ Nga-Anh