Cư dân mạng phấn khích với "đội quân" ếch vàng nhảy nhót trong vũng nước

Ếch yêu tinh Ấn Độ thường đổi sang màu vàng vào giữa tháng 6 và tháng 7 để tìm bạn tình. Ảnh: Mail Online
Ếch yêu tinh Ấn Độ thường đổi sang màu vàng vào giữa tháng 6 và tháng 7 để tìm bạn tình. Ảnh: Mail Online
Ếch yêu tinh Ấn Độ thường đổi sang màu vàng vào giữa tháng 6 và tháng 7 để tìm bạn tình. Ảnh: Mail Online
Lên top