Cụ bà Trung Quốc phá kỷ lục thế giới về rubik

Bài kiểm tra rubik chuyên nghiệp hạng B luôn có độ khó rất cao, chỉ khoảng 900 người tại Trung Quốc thực hiện thành công. Ảnh: AFP
Bài kiểm tra rubik chuyên nghiệp hạng B luôn có độ khó rất cao, chỉ khoảng 900 người tại Trung Quốc thực hiện thành công. Ảnh: AFP
Bài kiểm tra rubik chuyên nghiệp hạng B luôn có độ khó rất cao, chỉ khoảng 900 người tại Trung Quốc thực hiện thành công. Ảnh: AFP
Lên top