Cụ bà cao tuổi nhất thế giới kiên cường vượt qua 2 đại dịch toàn cầu

Cụ bà Ada Zanusso 104 tuổi, từng sống sót sau đại dịch Cúm Tây Ban Nha, tiếp tục chiến thắng COVID-19. Ảnh: Daily Mail
Cụ bà Ada Zanusso 104 tuổi, từng sống sót sau đại dịch Cúm Tây Ban Nha, tiếp tục chiến thắng COVID-19. Ảnh: Daily Mail
Cụ bà Ada Zanusso 104 tuổi, từng sống sót sau đại dịch Cúm Tây Ban Nha, tiếp tục chiến thắng COVID-19. Ảnh: Daily Mail
Lên top