Cụ bà 80 tuổi cả năm cặm cụi gói quà Giáng sinh

Cụ bà Fran Clark. Ảnh: Independent.
Cụ bà Fran Clark. Ảnh: Independent.
Cụ bà Fran Clark. Ảnh: Independent.
Lên top