Cụ bà 103 tuổi ở Iran "chiến thắng" COVID-19

Nhân viên y tế 1 bệnh viện ở Iran đang lưu mẫu máu của bệnh nhân. Ảnh: Straits Times.
Nhân viên y tế 1 bệnh viện ở Iran đang lưu mẫu máu của bệnh nhân. Ảnh: Straits Times.
Nhân viên y tế 1 bệnh viện ở Iran đang lưu mẫu máu của bệnh nhân. Ảnh: Straits Times.
Lên top