CSIS: Trung Quốc xây cơ sở mới ở Hoàng Sa

Ảnh minh họa của Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Nguồn: Reuters
Ảnh minh họa của Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Nguồn: Reuters
Ảnh minh họa của Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Nguồn: Reuters
Lên top