COVID-19: WHO dự báo thời điểm thế giới quay lại cuộc sống bình thường

Mọi người xếp hàng đeo khẩu trang khi đi mua sắm trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Mọi người xếp hàng đeo khẩu trang khi đi mua sắm trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Mọi người xếp hàng đeo khẩu trang khi đi mua sắm trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top