COVID-19 vào New York từ khu vực khác, không phải Trung Quốc

Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: Văn phòng thống đốc New York.
Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: Văn phòng thống đốc New York.
Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: Văn phòng thống đốc New York.
Lên top