COVID-19 và những “sóng gió” trên biển 2020

COVID-19 khiến du lịch biển ở Châu Âu và Mỹ vô cùng vắng vẻ. Đồ họa: Bảo Trân
COVID-19 khiến du lịch biển ở Châu Âu và Mỹ vô cùng vắng vẻ. Đồ họa: Bảo Trân
COVID-19 khiến du lịch biển ở Châu Âu và Mỹ vô cùng vắng vẻ. Đồ họa: Bảo Trân
Lên top