COVID-19 trở lại, Vũ Hán xét nghiệm toàn dân

Nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, Trung Quốc năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, Trung Quốc năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, Trung Quốc năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top