COVID-19: Thêm thành phố của Trung Quốc bước vào "chế độ thời chiến"

Nhân viên y tế đang tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đang tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đang tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top